Regresná a Reinkarnačná terapia v Bratislave

V Bratislave ordinujem iba vo vopred dohodnutých termínoch.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sa použijú iba na zabezpečenie čo najlepších služieb. Prečítajte si tiež Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Kliknutím na odoslanie s nimi súhlasíte.

Slovenská pobočka v Bratislave: Grosslingová,

81109 Bratislava

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sa použijú iba na zabezpečenie čo najlepších služieb. Prečítajte si tiež Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Kliknutím na odoslanie s nimi súhlasíte.

© 2019 Regressie praktijk ZEN Roosendaal.

foto's gemaakt door Ivanka Mitrovic photography, web: https://www.ivankamitrovic.com

2.

Pre koho?
 • ​Nevysvetliteľné obavy a fóbie,

 • Depresie, 

 • Problémy vo vzťahoch,

 • Nehody,

 • Zdravotné ťažkosti psychosomatického charakteru,

 • Strata blízkych,

 • Prieskum osobnosti: objavenie skrytých talentov,

 • Neistota, nízka sebaúcta,

 • Emócie, ako je hnev a smútok,

 • Nespracované traumatické udalosti,

 • Vyhorenie a stres

 • Chronická úzkosť

 • Posttraumatický stresový syndrom (PTSS) / Posttraumatická stresová porucha (PTSP)

 • Záchvaty paniky,

 • A ďalšie hlboko zakorenené vnútorné boje.

 

V roku 2019 som absolvovala kurz regresnej terapie pre deti u Tineke Noordegraaf, aby som aj deťom mohla pomocť metódami regresnej terapie.

Do terapie prijímam deti vo veku od štyroch rokov.