Regresná a Reinkarnačná terapia v Bratislave

V Bratislave ordinujem iba vo vopred dohodnutých termínoch.

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sa použijú iba na zabezpečenie čo najlepších služieb. Prečítajte si tiež Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Kliknutím na odoslanie s nimi súhlasíte.

Slovenská pobočka v Bratislave: Grosslingová,

81109 Bratislava

Osobné údaje, ktoré poskytnete, sa použijú iba na zabezpečenie čo najlepších služieb. Prečítajte si tiež Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Kliknutím na odoslanie s nimi súhlasíte.

© 2019 Regressie praktijk ZEN Roosendaal.

foto's gemaakt door Ivanka Mitrovic photography, web: https://www.ivankamitrovic.com

4.

Ako funguje terapeutický proces?

Terapia sa začína vstupnym pohovorom. Počas pohovoru spoločne pripravíme zoznam vašich problémov, najkomplexnejšie ako je to len možné.  Položím vám veľa otázok, ktoré súvisia aj s tým, ako Vás problém determinuje fyzicky, akými myšlienkami sa zapodievate a ktoré emócie sa vo Vás objavujú.
Potom spoločne určíme, aký je Váš želaný cieľ. Počas terapie budeme vždy používať tento cieľ ako smerodatný.
 
V priebehu terapie sa vraciame do minulosti v najširšom slova zmysle. Tento proces uskutočňujeme prostredníctvom tranzu. Je to stav vedomia, v ktorom ste vysoko sústredení. Takto pristupujeme k materiálu v podvedomí. (Nepoužívame hypnózu.)
 
Nasledujeme prítomné pocity - myšlienky - emócie, a postupne sa vrátime späť v čase ku zážitku (traume) vnútorného boja. aTáto skúsenosť je jasným dôvodom, že pocity - myšlienky - emócie, ktoré prežívame, sa zhodujú s tými, ktoré sprítomníme z minulosti a poznáme tzv. koreňovú traumu. Tieto vnútorné skúmania sú tiež kľúčom k odomknutiu podvedomia a odhaleniu príčiny Vašich ťažkostí. (Regresná terapia nepouživa hypnózu.)